dostacje UE


Jest to pewna modyfikacja znanej technologii pali przemieszczeniowych wierconych, w której stosuje się dodatkowy element w postaci świdra żelbetowego traconego. Metoda ta jest opatentowana przez naszą firmę i stanowi doskonałe rozwiązanie w przypadku konieczności uzyskania wysokiej nośności i sztywności pali przy jednoczesnej bardzo wysokiej wydajności robót.

OPIS TECHNOLOGII PALE PRZEMIESZCZENIOWE WIERCONE ZE ŚWIDREM PREFEBRYKOWANYM TRACONYM

Podstawową zaletą tej technologii jest zastosowanie traconego świdra żelbetowego  o specjalnej konstrukcji, który przy jednoczesnym wykorzystaniu rury osłonowej o wymaganej średnicy powoduje pełne przemieszczanie się gruntu na boki przy jednoczesnym uzyskaniu żądanego poziomu posadowienia. W wyniku tego uzyskujemy dogęszczenie podłoża, zwiększenie oporu pobocznicy oraz wzmocnienie jego podstawy przez element tracony. Dzięki pozostawieniu świdra w podstawie likwiduje się całkowicie problemy związane z rozluźnieniem gruntu przez narzędzie wiercące. Dodatkowo w przypadku gruntów słabszych możliwe jest wykonanie dodatkowej iniekcji ciśnieniowej podstawy pala.

Możliwość pozostawienia rury osłonowej lub też jej wyciągnięcie w procesie betonowania pala dodatkowo zwiększa zakres zastosowań podanego rozwiązania poszerzając możliwości jego użycia praktycznie w każdym ośrodku gruntowym.

 

Schemat wykonywania pala wkręcanego w grunt

Kolejność wykonywania pala jest następujący:

a) ustawienie świdra w osi pala,
b) postęp wiercenia,  wkręcania się świdra w grunt
c) osiągnięcie zakładanego poziomu podstawy pala,
d) odblokowanie i wyjęcie żerdzi wiertniczej z jednoczesnym pozostawieniem świdra w gruncie,
e) zabudowanie zbrojenia
f) rozpoczęcie betonowania, opcjonalnie rura osłonowa (prowadząca) jest pozostawiana w gruncie lub też sukcesywnie wyciągana,

 Kształt świdra zawiera poniższy rysunek:

 

ZASTOSOWANIE

Pale wkręcane z traconym świdrem żelbetowym stosowane są głównie w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych. Jednak z uwagi na dobrą pracę podstawy pala poprzez zastosowanie „buta” z traconego świdra żelbetowego oraz możliwości wykorzystania rur traconych osłonowych, uzyskuje się bardzo dobre parametry w gruntach słabonośnych.

ZALETY

Do zalet  pali wkręcanych z traconym świdrem prefabrykowanym należą:

  • Szybkość i pewność wykonywania
  • Bardzo duża nośność pobocznicy pala wynikająca z dogęszczenia gruntu
  • Bardzo duża nośność podstawy pala wynikająca z zastosowania traconego elementu świdra
  • Brak drgań w czasie wykonywania pali
  • Brak wyciągania urobku, czysty plac budowy
  • Możliwość stosowania w ośrodku wodnym – pozostawiona rura wiertnicza osłonowa