dostacje UE


Roboty ziemne

Nasza firma przez lata działalności na rynku budowlanym wypracowała sobie status wykonawcy rzetelnego, dla którego najważniejszym celem jest wykonanie powierzonego zadania z jak największą starannością, przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych. W ramach prowadzonych robót jako generalny wykonawca jak i podwykonawca, naturalnym było uzupełnienie naszego parku maszynowego o sprzęty do robót ziemnych.  Koparki Liebherr R944C 1,5m3, Volvo EC290NCL 1,8m3 wraz z mniejszymi koparkami i koparko-ładowarkami oraz samochody ciężarowe stanowią odpowiednią bazę do realizacji wszelkiego rodzaju robót ziemnych od wykopów poprzez niwelację terenu aż do nasypów. Inwestycje w postaci: Budowa osiedla mieszkaniowego na ul. Armii Krajowej w Bielsku Białej, osiedla przy ul. Strażackiej w Bielsku Białej, itp. , na których wykonywaliśmy tego typu roboty są wystarczającą reklamą świadczonych przez nas usług.