dostacje UE


OPIS TECHNOLOGII PALE PRZEMIESZCZENIOWE WIERCONE

Pale wkręcane charakteryzują się specjalną konstrukcją świdra, która powoduje pełne przemieszczanie się gruntu na boki co skutkuje dogęszczeniem podłoża, czyli zwiększeniem oporu pobocznicy w czasie wkręcania i podnoszenia świdra. Pokonanie dużych oporów takich jak przewarstwienia kamieniste bądź żwirowe jest możliwe dzięki zmiennej średnicy oraz zróżnicowaniu skoku świdra.

Schemat wykonywania pala wkręcanego w grunt

 

Schemat wykonywania pala pokazuje ustawienie świdra w osi pala a), początek wkręcania się świdra w grunt b), aż do osiągnięcia wymaganej głębokości c), następnie ma miejsce podciąganie świdra z jednoczesnym obracaniem w tę sama stronę co podczas zagłębiana oraz przez rurę rdzeniową tłoczy się mieszankę betonową d), końcowym etapem jest wciśnięcie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową.

Kształt świdra wraz z opisem jego funkcji zawiera poniższy rysunek:

Gdzie: a – część wiercąca, b – część rozciekająca, c – część utrwalająca

 

ZASTOSOWANIE

Pale wkręcane ze względu na to, iż osiągają średnie oraz duże nośności są stosowane w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych.

ZALETY

Do zalet  pali wkręcanych należą:

  • Szybkość wykonywania
  • Duża nośność pionowa wynikająca z dogęszczenia gruntu na pobocznicy
  • Brak drgań w czasie wykonywania pali
  • Brak wyciągania urobku, czysty plac budowy

 

 PALE PRZEMIESZCZENIOWE - GALERIA