dostacje UE


Nazwa realizacji
Typ rozwiązania
Technologia
Data realizacji

Przebudowa mostu w kier. P. Strzałki w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid.1568 w m. Braciejowa w km 0+080

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 500 mm w ilości 6 szt. o długości po 8,0 m (łączna długość 48,0 m)

2015-11-02

Most M-10 w km 331+223,51 DK79 nad Potokiem Kościelnickim w Krakowie (ul. Igołomska)

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 22 szt. o długości po 9,0 m (łączna długość 198,0 m)

2015-11-01

Budowa linii napowietrznej 110kV Pakość - Żnin

W ramach zadania wykonano pale Ø 700 mm w ilości 16 szt. o długości po 9,5 m (łączna długość 152,0 m)

2015-11-01

Budowa zjazdów z wału do istniejącej półki pod Mostami Jagiellońskimi we Wrocławiu

W ramach zadania wykonano pale Ø 300 mm o łącznej długość 1078,45 m

2015-11-01

Przebudowa linii napowietrznej 110kV relacji Pniewy Sieraków

W ramach zadania wykonano pale Ø 700 mm w ilości 16 szt. o długości po 7,7 m (łączna długość 123,2 m)

2015-11-01

Wykonanie 2 szt. odwiertów fi 1200 mm o dł. 18,50 m i 28,50 m na potrzeby studni wodociągowych

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

2015-10-01

Rozbudowa DW 494 na odcinku Olesno – Łowoszów wraz z przebudową obiektu mostowego

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 800 mm w ilości 14 szt. o długości po 7,5 m (łączna długość 105,0 m)

2015-10-01

Budowa fundamentów słupów linii energetycznej 110 kV zasilającej podstacje trakcyjną Rylsk

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 4 szt. i  Ø 1800 mm w ilości 8 szt. (łączna długość pali Ø 1500 mm 23,0 m oraz pali Ø 1800 mm 77,5 m)

2015-09-01

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom. LCS Radom - mur oporowy

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 400 mm w ilości 105 szt. o długości po 6,9 m (łączna długość 1050,0 m)

2015-09-01

Budowa linii zasilającej kablowo-napowietrznej 110 kV relacji GPZ Wanda - PT Podłęże

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: 1800 mm – 25 szt. oraz 1500 mm – 9 szt. o długości  20-30 m

2015-09-01

Przebudowa mostu w ciągu DK 94, nad potokiem Toszeckim w km 230+998 w m. Pawłowice

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 18 szt. o długości po 7,0 m (łączna długość 126,0 m)

2015-09-01

Rozbudowa zakładu DWS Draexlmaier Immobilien Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

W ramach zadania wykonano zabezpieczenie stoku w formie palisady składającej się z pali wielkośrednicowych wykonywanych w rurze obsadowej wyciąganej: pale zbrojone, ukośne Ø 1000 mm o łączna długości pali – 557 m oraz pale niezbrojone, ukośne Ø 800 mm o łącznej długość pali – 325 m

2015-08-02

Przebudowa mostu w m. Gromnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 odc. 110 km+000

 W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 o długości po 15,5 m

2015-08-02

Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Gródek- Brzostek-Starzyny-Szczekociny w miejscowości Przyłęk

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 8 szt. o długości po 12,0 m (łączna długość 96,0 m)

2015-08-02

Budowa fundamentów słupów linii energetycznej 400 kV relacji Dobrzeń - Pasikurowice

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 600 i 800 mm o długości od 6,0 m do 14,0 m (łączna długość ok. 10.000,0 m)

2015-08-01

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu DP 1699 w m. Kurów

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 600 mm w ilości 10 szt. o długości po 5,0 m (łączna długość 50,0 m)

2015-08-01

Budowa mostu na potoku Srebrnik w m. Nawojowa

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 24 szt. o długości po 5,5 m-6,0 m (łączna długość 138,0 m)

2015-08-01

Budowa oświetlenia głównej płyty boiska na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 4 szt. o długości po 10,0 m (łączna długość 40,0 m)

2015-08-01

Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4425S Czechowice-Zabrzeg-Międzyrzecze-Wapienica, ul. Centralna w Międzyrzeczu

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 9 szt. o długości po 12,0 m (łączna długość 108,0 m)

2015-07-02

Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w Myślenicach w ciągu DP K1935 – ul. Słowackiego polegającej na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie nowego mostu

W ramach zadania wykonano 9 szt. pionowych pali wielkośrednicowych Ø 1000 mm o długości po 7,0 m (łączna długość 63,0 m) oraz 3 szt. pionowych pali wielkośrednicowych Ø 800 mm o długości po 7,0 m (łączna długość 21,0 m) wierconych w rurze osłonowej wyciąganej

2015-07-02

Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 Skawina z wyprowadzeniem linii 2x2x400kV

W ramach zadania wykonano 12 szt. pionowych pali wielkośrednicowych Ø 500 mm CFA o długości po 5,0 m (łączna długość 60,0 m)

2015-07-01

Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Wejsunek w ciągu DP nr 1777N Mikołajki - Wejsuny - DK 58 w km 12+922 w m. Wejsuny

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm w ilości 12 szt. o długości po 8,0 m i 10,0 m (łączna długość 104,0 m)

2015-07-01

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Firkówka nr K 440031 w miejscowości Budzów

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 4 szt. o długości po 7,0 m (łączna długość 28,0 m)

2015-06-01

Przedłużenie ul. Johna Baildona do planowanej ul. Nowo Gliwickiej w Katowicach. Most przez kanał Rawy

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 8 szt. o długości po 9,0 m (łączna długość 72,0 m)

2015-06-01

Budowa mostu na rzece Stryszawka w miejscowości Sucha Beskidzka

W ramach zadania wykonano 6 szt. pali Ø 300 mm o długości po 5,0 m (łączna długość 30,0 m)

2015-06-01

Wykonanie pali dla posadowienia masztów linii energetycznej w okolicach Libiąża

W ramach zadania wykonano 2 stanowiska pionowe pali wielkośrednicowych Ø 600 mm i Ø 800 mm CFA o długościach 9,0 m i 11,0 m (4 szt. x 9,0 m – razem 36,0 m pala Ø 600 mm, 4 szt. x 11,0 m – razem 44,0 m pala Ø 800 mm) wykonywanych świdrem ciągłym CFA

2015-06-01

Wykonanie prac remontowych na Amfiteatrze w Ustroniu

W ramach zadania wykonano: remont dachów budynku zaplecza oraz budynku sanitariatów znajdujących się na terenie Amfiteatru w Ustroniu, demontaż istniejącego pokrycia dachowego i wykonanie w jego miejsce pokrycia z membrany dachowej Elastofol Supreme z obróbkami blacharskimi i rynnami.


2015-05-01

Wykonanie fundamentów pod halę produkcyjno-magazynową z częścią socjalną w Żywcu przy ul. Leśnianka

W ramach zadania wykonano 28 szt. pali Ø 600 mm po 9,0 m (łączna długość 252,0 m) oraz 9 szt. pali Ø 800 mm po 12,0 m (łączna długość 108,0 m)

2015-05-01

Uzupełnienie zadaszenia Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu

W ramach zadania wykonano: projekt budowlany uzupełnienia zadaszenia Amfiteatru pod Grojcem, uzupełnienie membranowego zadaszenia wzdłuż korony amfiteatru, iluminację elementów zadaszenia membranowego, odwodnienie liniowe w strefie wyjść wzdłuż korony amfiteatru, ogrodzenie oddzielające teren Amfiteatru od Klubu Sportowego „Łucznik”.

2015-04-01

Wykonanie pali dla posadowienia konstrukcji wsporczej pod oznakowanie drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała Żywiec

W ramach zadania wykonano 65 szt. pali wielkośrednicowych Ø 500 mm CFA (11 szt. po 3,0 m, 30 szt. po 3,5 m, 22 szt. po 4,0 m, 2 szt. po 4,5 m – łączna długość 235,0 m)

2015-04-01

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 677+480 nad drogą krajową nr 7 w miejscowości Gaj

W ramach zadania wykonano pale Ø 1200 mm: 16 szt. pionowych oraz 20 szt. ukośnych o długości po 13,0 m (łączna długość 468,0 m)

2015-04-01

Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego Bydgoszczy Etap II-a

Wykonanie pali  o średnicy 1500mm w ilości 270,0m wraz z iniekcją podstaw pali.

2015-04-01

Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzeką Kucelinką wraz z rozbudową ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Częstochowie

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1000 mm w ilości: 10 szt. x 10,0 m oraz 8 szt. x 5,0 m (łączna długość 140,0 m)

2015-04-01

Wykonanie zabudowy rur palowniczych na 5-ciu studniach odwodnieniowych w rejonie Bełchatowa na Polu Szczerców

Zadanie polegało na wykonaniu odwiertów wstępnych (konduktorowych) dla odwiertów głębokich studni odwodnieniowych dla kopalni odkrywkowej Bełchatów - Pole Szczerców.

2015-03-01

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami

W ramach zadania wykonano pale wiercone CFA Ø 600 mm w ilośći 28szt.x12,0m (łączna długość 336,0m)

2015-03-01

Projekt stacji elektroenergetycznej 110 kV Lublin Bursaki

W ramach zadania wykonano 2 szt. pali pionowych wierconych w rurze obsadowej wyciąganej Ø 1500 mm o długości po 10,0 m (łączna długość pala 20,0 m)

2015-02-01

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w m. Będków

W ramach zadania wykonano 2 szt. pionowych pali wielkośrednicowych Ø 800 mm o długości 20,0 m (łączna długość 40,0 m)

2015-02-01

Budowa ul. Nowokieleckiej w Bydgoszczy

W ramach zadania wykonano pale wiercone CFA Ø 600 mm w ilości 33 szt. x 10,0 m (łączna długość 330,0 m)

2015-02-01

Budowa trasy rowerowej w Polsce Wschodniej na terenie Województwa Lubelskiego - powiat bialski, m. Kodeń

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 4 szt. o dł. po 12,0 m (łączna długość 48,0 m)

2015-02-01

Sulin - Muszyna - Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 14 szt. o długości: 12 szt. x 8,0 m i 2 szt. z 7,0 m (łączna długość 110,0 m)

2015-02-01

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów (stanowisko 198)

W ramach zadania wykonano 32 szt. pali CFA Ø 700 mm dł. po 11,0 m (razem 352 ,0 m) wykonywanych świdrem ciągłym CFA

2015-01-01

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1000 mm w ilości 10 szt. po 9,0 m (łączna długość 90,0 m)

2015-01-01