dostacje UE

Wykonanie pali dla posadowienia masztów linii energetycznej w okolicach Libiąża

W ramach zadania wykonano 2 stanowiska pionowe pali wielkośrednicowych Ø 600 mm i Ø 800 mm CFA o długościach 9,0 m i 11,0 m (4 szt. x 9,0 m – razem 36,0 m pala Ø 600 mm, 4 szt. x 11,0 m – razem 44,0 m pala Ø 800 mm) wykonywanych świdrem ciągłym CFA

Zamawiający: Wytwórnia Materiałów Budowlanych GMS Sp.J., ul. Składowa 25, 27-200 Starachowice

Okres realizacji robót: 06.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy