dostacje UE


OPIS TECHNOLOGII PALE CFA

Pale CFA to pale formowane z zastosowaniem świdra ciągłego. Schemat etapów wykonywania pali CFA został przedstawiony na poniższym rysunku.

 

22Bet Aplikacja Mobilna zapewnia płynne obstawianie zakładów na wyciągnięcie ręki, umożliwiając użytkownikom obstawianie ulubionych wydarzeń sportowych w dowolnym miejscu i czasie. Podczas gdy użytkownicy są zanurzeni w emocjach związanych z obstawianiem różnych dyscyplin sportowych, Mostmarpal zajmuje wysoką pozycję w branży budowlanej, specjalizując się w wykonywaniu fundamentów pionowych i nachylonych. Dzięki precyzji i wiedzy Mostmarpal zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji poprzez starannie zaprojektowane fundamenty, kładąc podwaliny pod wysokie drapacze chmur i projekty infrastrukturalne na dużą skalę. Tak jak aplikacja mobilna 22Bet stanowi niezawodną platformę dla entuzjastów zakładów, tak zaangażowanie Mostmarpal w doskonałość budowania fundamentów służy jako fundament, na którym wznoszą się monumentalne budynki i budowle, symbolizując konwergencję technologii i rzemiosła w kształtowaniu naszego współczesnego krajobrazu.

Rysunek 1 Schemat wykonywania pali CFA

 

Podczas trwania etapu a) , b) oraz c) następuje wwiercenie w grunt ciągłego świdra ślimakowego na pełną długość pala. W trakcie pogrążania świdra grunt jest częściowo rozpychany na boki, a częściowo wynoszony na powierzchnię ziemi w postaci urobku.
W etapie d) oraz e) przez przewód rdzeniowy  znajdujący się w centralnej części świdra jest pompowany beton pod ciśnieniem 200-400 kPa, który powinien zrównoważyć parcie  gruntu, oraz ciśnienie wody gruntowej. Odpowiednio dobrana mieszanka betonowa zapewnia całkowite wypełnienie przestrzeni pod świdrem.  Następnie w czasie trwania etapów f)
oraz g) w świeżą mieszankę wprowadza się zbrojenie w postaci kosza zbrojeniowego
za pomocą urządzenia wibracyjnego. Całość procesu podlega kontroli kierownika robót,
 a do każdego utworzonego pala należy sporządzić metrykę. Formowanie trzonu kolumny należy sporządzić z pewnym naddatkiem betonu, który po związaniu się mieszanki betonowej zostaje skuty do odpowiedniej rzędnej.

 

ZASTOSOWANIE

Pale CFA można stosować w gruntach różnego rodzaju. Technologia formowania pali CFA sprawdza się szczególnie w gruntach niespoistych – zagęszczonych piaskach oraz
w gruntach spoistych – półzwartych glinach.

Technologię tę stosuje się głównie w przypadku posadowienia o średniej długości pali przy jednocześnie dużej ich ilości. Wówczas wszelkie zalety tej technologii są w pełni wykorzystane. Pale CFA znajdują zatem zastosowanie w przypadku posadowienia obiektów wielkopowierzchniowych, liniowych przy dużym zagęszczeniu pali.

W zależności od przypadających obciążeń  tj. budynki kubaturowe, obiekty inżynierskie, hydrotechniczne oraz przemysłowe dobiera się odpowiednią:

  • Średnicę; stosując świdry  400 mm do 1000 mm
  • Długość; maksymalnie 24,0 m (głównie z uwagi na gabaryty stosowanych palownic oraz ograniczenia technologiczne)
  • Średnicę przewodu rdzeniowego: od 70 do 150 mm

 

ZALETY

  • Zwiększenie nośności – uwzględniając sposób pogrążania świdra podczas wykonywania pali CFA oraz ciśnieniowe podawanie mieszanki betonowej, można odnotować zwiększenie nośności na pobocznicy pali,
  • Możliwość szybkiej realizacji,
  • Przyjazność środowisku – technologia ta jest wolna od wibracji oraz hałasu, dlatego też znajduje swoje zastosowanie w sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych i inżynierskich

(WIEDZA ORAZ DOŚWIADCZENIE)

W przypadku formowania świdrem ciągłym bardzo ważna jest prawidłowa technologia wykonania pali oraz wiedza i doświadczenie projektantów i załogi wykonującej pale. Szczególnie istotnym czynnikiem jest zachowanie właściwych rygorów technologicznych w przypadku pali wykonywanych w gruncie niespoistym, a szczególnie piaszczystym, co dotyczy fazy wiercenia oraz betonowania.  Podczas fazy wiercenia prędkość pionowa świdra jest zazwyczaj mniejsza niż iloczyn prędkości obrotowej i skoku ślimaka co powoduje transport gruntu za pomocą świdra ślimakowego oraz jego rozluźnienie.  Wiedza oraz doświadczenie załogi wykonującej pale jest bardzo ważne gdyż należy uniknąć rozluźnienia gruntu oraz otrzymać wymaganą głębokości wiercenia poprzez zminimalizowanie liczby obrotów świdra ślimakowego, co za tym idzie zmniejszenie ilości gruntu transportowanego do góry. Taki stan powoduje że ścianki gruntu otaczającego pal są w równowadze oraz nie powodują przewężeń trzonu pala. Następnym istotnym czynnikiem jest uniknięcie rozluźnienia gruntu podczas formowania przy podstawie pala , jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest dowiercanie już w czasie podawania mieszanki betonowej. W trakcie betonowania należy dobrać odpowiednie ciśnienie mieszanki aby było ono wyższe niż łączne parcie gruntu i wody.

 

 PALE CFA - GALERIA