dostacje UE


OPIS TECHNOLOGII PALE WIELKOŚREDNICOWE

Podstawowym sposobem wykonywania otworów przez nowoczesne wiertnice jest wiercenie  obrotowe, do tego stosuje się spiralny świder ciągły  lub świdry talerzowe i kubłowe  z okresowym usuwaniem urobku. Duże znaczenie ma to aby rodzaj narzędzia wiertniczego  był właściwie dostosowany  do występującego gruntu, wody gruntowej i innych warunków środowiskowych oraz by zapobiegał rozluźnieniu materiału w otoczeniu otworu pala i pod jego podstawą. Pełną gamą profesjonalnych narzędzi przy całej rozpiętości średnic pali dysponują jedynie profesjonalne firmy wiertnicze.

 

Schemat wykonania pala wierconego wielkośrednicowego

 

Wiercenie pala polega na wprowadzaniu w grunt specjalnej rury osłonowej o długości 1-5 m łączonej na zamki za pomocą głowicy obrotowej lub stołu wiertniczego współpracującego z wiertnicą a). Następnie rozpoczyna się wiercenie świdrem w osłonie rury osłonowej oraz wyciagnięcie świdra wraz z urobkiem b) oraz c). Kolejno dowierca się do wymaganej pełnej głębokości oraz oczyszcza się dno otworu d). Następnie podczas trwania etapów e), f), oraz g) zabudowuje  się zbrojenie na odpowiednią rzędną oraz wypełnia się otwór mieszanką betonową z jednoczesnym podciąganiem rury obsadowej.

Podczas wykonywania otworów często występują problemy w postaci nieprzewidzianych przeszkód gruntowych tj. istniejące stare fundamenty oraz otoczaki czy też pnie drzew . Firma Mostmarpal dysponuje  różnymi rodzajami świdrów, które umożliwiają przewiercenie praktycznie każdej przeszkody, co powoduje możliwość wykorzystania tej technologii praktycznie w każdych warunkach gruntowych (w gruntach spoistych, od zwartych do twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych, jak również w gruntach słabonośnych).

 

 

DODATKOWE WYKONANIE WZMOCNIENIA PODSTAWY PALI PRZY UŻYCIU INIEKCJI

W celu ujednolicenia osiadań poszczególnych pali, co ma szczególne znaczenie w przypadku konstrukcji wrażliwych na różnice osiadań, dodatkowo możliwe jest wykonanie iniekcji podstaw pali przy użyciu iniektu cementowego. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest znaczne podniesienie nośności samego pala, niwelacja wpływu niekorzystnych zjawisk występujących podczas wiercenia. Zakłada się, że w niektórych przypadkach zastosowanie iniekcji podstawy pala powoduje wzrost nośności o ok. 30%.  Wzmocnienie iniekcją  jest szczególnie pożądane w warunkach zalegania gruntów o średnich lub słabych parametrach, pod których warstwą znajdują się grunty słabsze lub zupełnie nienośne.

Na rysunku poniżej przedstawione są siły działające na pal z iniektowaną podstawą a) oraz pod obciążeniem b).

Jak widać na powyższym rysunku naprężenie podstawy pala za pomocą iniekcji powoduje ściśnięcie podłoża oraz zwiększony opór podstawy pod obciążeniem co skutkuje zwiększeniem nośności.

 

ZALETY
Do najważniejszych zalet wielkośrednicowych pali wierconych należą:

  • Duża nośność do kilkunastu tysięcy kN
  • Możliwości zmniejszenia podatności pali specjalnymi zabiegami tj. iniekcja i poszerzenie podstawy
  • Duża długość do kilkudziesięciu metrów
  • Brak wibracji oraz wstrząsów
  • Duża sztywność na zginanie wynikająca z dużych wymiarów przekroju poprzecznego
  • Możliwość kontroli warunków gruntowych w trakcie wykonywania pala i wynikająca z tego możliwość dopasowania długości pali do zmiany tych warunków

 

PALE WIELKOŚREDNICOWE - GALERIA