dostacje UE


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


Projekt: Poszerzenie zakresu działalności MOSTMARPAL sp. z o.o.
w Zarzeczu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu wiertniczego

Wartość projektu: 1 107 424,50 PLN
Wartość dofinansowania: 453 862,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl