dostacje UE


Drogowe

Wykonujemy wszystkie roboty drogowe związane z budową obiektów przemysłowych i mostowych. Specjalizujemy się w konstrukcjach inżynierskich związanych z koniecznością zabezpieczenia skarp (mury oporowe) oraz zabezpieczenia przed osuwiskami i usuwania ich skutków. Posiadamy własne rozwiązania w tym zakresie.