dostacje UE


OPIS TECHNOLOGII MIKROPALE


Określeniem „mikropale” nazywane są pale o małym przekroju ale wysokiej nośności (w stosunku do średnicy). Mikropale ze względu na stosunkowo niewielkie gabaryty maszyn wiertniczych wykonywane są zwłaszcza tam, gdzie brak jest możliwości wykorzystania dużych palownic.  Proces wykonania mikropala został umieszczony na poniższym rysunku:

Schemat wykonania mikropala

Podczas wykonania mikropala najpierw obywa się wiercenie do odpowiedniej głębokości (1), następnie montuje się zbrojenie (2) oraz wypełnia wykonany otwór zaczynem cementowym (3). W przypadku mikropali iniektowanych może nastąpić iniekcja buławy (4). Na końcu łączy się wykonany mikropal z konstrukcją.

Mikropale charakteryzują się:

 • Niewielką średnicą (w granicach 100-350 mm)
 • Możliwością wiercenia otworów w zależności od potrzeb: w rurze osłonowej bądź bez niej, z płuczką lub z wodą.
 • Możliwością wykonania różnymi technikami: wiercone, wbijane, wciskane, wwibrowywane lub wkręcane
 • Możliwością wiercenia w większości gruntów oraz pod dowolnym nachyleniem

ZASTOSOWANIE

Mikropale znajdują swoje zastosowanie do:

 • Stabilizacji osuwisk i zbrojenia skarp
 • Posadowienia konstrukcji obciążonych dużym momentem np. maszty, słupy energetyczne
 • Wykonania obudowy wykopu i jej kotwienia
 • Posadowienia obiektów w trudnych warunkach terenowych
 • Możliwe jest również zastosowanie mikropali w posadowieniach mostów łukowych, gdzie stanowią one dobry fundament do przeniesienia sił rozporu

ZALETY

Do zalet mikropali należą:

 • Duże nośności w stosunku do wymiarów
 • Niewielki sprzęt wymagany do wykonania
 • Duża sztywność osiowa oraz małe osiadania
 • Możliwość zwiększenia nośności przez zastosowanie iniekcji zaczynem cementowym
 • Możliwość wiercenia w większości rodzajów gruntów

 

MIKROPALE - GALERIA