dostacje UE


OPIS TECHNOLOGII STUDNIE POBORU WODY O DUŻYCH ŚREDNICACH

Mostmarpal wykonuje odwierty pod studnie głębinowe dzięki posiadaniu kompletnych zestawów wiertniczych.  Posiadanie własnego sprzętu transportowego sprawia, że wykonujemy odwierty na terenie całego kraju. Nasz wyszkolony oraz doświadczony personel zapewnia kompleksowe wykonanie odwiertu studziennego wraz z uzbrojeniem.