dostacje UE


Jeśli oceniać Mostmarpal Sp. z o.o. według powiedzenia, że o potencjale firmy wykonawczej przesądza sprzęt, którym dysponuje, to, bez przechwalania się, powiedzmy, że i pod tym względem na polskim rynku nie mamy sobie równych. Nieustanne wyzwania techniczne, technologiczne oraz logistyczne, które niesie z sobą na co dzień głębokie fundamentowanie, wymagają zarówno bieżących zakupów najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, jak też aktywnej pracy doskonale wykwalifikowanych i twórczych służb inżynierskich oraz narzędziowych.

Nasza spółka posiada obecnie, i wykorzystuje na co dzień, dziesięć wiertnic z pełnym osprzętem wiertniczym oraz dwoma zestawami niskopodwoziowymi, co pozwala na dostosowanie się do warunków każdego zlecenia na roboty palowe i ograniczenie do minimum terminu realizacji usług, związanych ze wszystkimi etapami składającymi się na głębokie fundamentowanie, w tym fundamenty specjalne.

Wiertnice Mostmarpalu wykonują pale fundamentowe wielkośrednicowe wiercone w rurze osłonowej, o średnicach:
ø 600 mm ÷ ø 1800 mm i głębokościach do 40 m oraz pale formowane świdrem ciągłym FSC (CFA), o średnicach:
ø 400 mm ÷ ø 1000 mm i głębokości do 17 m. Wiertnice wyposażone są w komputerową aparaturę kontrolno-pomiarową, zapewniającą ciągłe monitorowanie wszystkich etapów wykonania pali fundamentowych. Wiertnice utrzymywane są w stanie gwarantującym ich nieprzerwaną dyspozycyjność i niezawodność. Posiadany przez nas osprzęt wiertniczy pozwala wykonać pale fundamentowe o różnych średnicach oraz długościach, w każdych warunkach geologicznych.

Warto dodać, iż specjaliści Mostmarpalu samodzielnie tworzą duże ilości osprzętu, co stanowi praktyczną odpowiedź na potrzeby określonych inwestorów, wynikające z warunków geologicznych lub technicznych.

Przewóz zestawów roboczych, pozwalających wykonywać fundamenty głębokie, odbywa się własnymi środkami transportu, co skraca okres przygotowania logistycznego oraz obniża koszty prowadzenia inwestycji. Grupy realizacyjne Mostmarpalu, obejmujące obsadę personalną oraz sprzęt, mają zdolność do szybkiego przemieszczania się i są w stanie podjąć pracę w dowolnym miejscu
w Polsce już w 24 godziny po przyjęciu zamówień.