dostacje UE


Mówiąc o przyszłości naszej firmy, doskonale pamiętamy, że o jej współczesnym potencjale zdecydował każdy dzień trudnej a zarazem twórczej pracy, składającej się na historię Mostmarpalu.

Początki naszej firmy sięgają roku 1982, kiedy to Edward Marcinków założył pierwsze w Polsce prywatne przedsiębiorstwo, wyspecjalizowane w inżynierii mostowej.


Pale BSP oraz pale w osłonie rurowej wprowadził do swojej oferty już na początku działalności. Kiedy budowlany boom ostatniej dekady minionego stulecia spowodował wzrost zapotrzebowania na specjalistyczne roboty fundamentowe, firma, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, aktywnie wkroczyła do grona krajowych prekursorów nowatorskich technik fundamentowania. Już wówczas przedsiębiorstwo realizowało prestiżowe inwestycje, biorąc udział, na przykład, w szeregu prac związanych z rozbudową i gruntowną modernizacją Żywieckich Zakładów Piwowarskich.

Zapotrzebowanie na fundamenty specjalne, zwłaszcza w budownictwie miejskim, drogownictwie oraz kolejnictwie spowodowały, iż firma zaczęła realizować głębokie fundamentowanie oraz inne związane z tym prace na terenie całego kraju. Dynamiczny rozwój tego segmentu działalności przedsiębiorstwa spowodował konieczność wyodrębnienia i powołania do życia nowej jednostki organizacyjnej. Stworzyli ją, pod nazwą: „Oddział robót palowych”, Edward Marcinków oraz Wojciech Gaweł. Zakupiono niezbędny sprzęt, przy pomocy którego powstały pierwsze pale wiercone wielkośrednicowe. Nowe liczne zapytania ofertowe o głębokie fundamentowanie oraz w konsekwencji, zamówienia na fundamenty palowe, w tym fundamenty specjalne, przesądziły o podjęciu przez wspólników decyzji o dalszej specjalizacji w tym kierunku. Tak doszło do powstania, w grudniu 1998 roku, podmiotu gospodarczego pod nazwą: Mostmar-Pal, wykonującego wiercone pale fundamentowe pionowe i ukośne.

W 2001 r. spółka wykonała, po raz pierwszy w kraju, pale fundamentowe wiercone w rurze osłonowej wyciąganej o średnicy ø 1800 mm i długości pala około 36 m. Zastosowano rotator produkcji firmy Leffer, dzięki czemu staliśmy się polskim pionierem w wykonawstwie pali wielkośrednicowych wierconych w osłonie rurowej tą metodą.

Dalszy dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa skutkował niezbędnymi przedsięwzięciami organizacyjnymi oraz zmianą nazwy na Mostmarpal Sp. z o.o. Jesienią 2005 roku wmurowano kamień węgielny pod nową siedzibę spółki, przy ulicy Piastowskiej 53 w Zarzeczu. Zajmowany przez nas obecnie, nowoczesny i funkcjonalny zespół obiektów, pozwolił skoncentrować w jednym miejscu siedzibę zarządu, centrum logistyczne i warsztatowe oraz inne niezbędne do właściwego funkcjonowania firmy działy.

 

Dziś w ofercie naszego przedsiębiorstwa znaleźć można szeroką gamę technologii z zakresu głębokiego fundamentowania m.in.: pale wielkośrednicowe wiercone w osłonie z rury, pale CFA, itp. Wykonujemy również wszelkiego typu fundamenty specjalne, pokrycia membranowe, a także budynki specjalistyczne przemysłowe, obiekty mostowe, roboty wyburzeniowe i prace ziemne. Podkreślenia wymaga, iż nasi specjaliści zajmują się bieżącym doradztwem służącym kontrahentom, mającym zamiar zastosować, do posadowienia swych obiektów, fundamenty na palach. Dzięki temu możliwe jest dobranie odpowiedniej technologii lub jej optymalizacja.

Korzystając ze swego bogatego doświadczenia, stale opracowujemy nowe rozwiązania, przyczyniając się do rozwoju krajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych. W 2007 r. Mostmarpal Sp. z o.o., w efekcie współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, zgłosił dwa nowe patenty technologii wykonywania pali fundamentowych.

Innowacyjne koncepcje Mostmarpalu, przekładające się na coraz doskonalsze fundamenty głębokie, znalazły ostatnio uznanie w oczach ekspertów Unii Europejskiej. Dwa wnioski naszej firmy, zgłoszone do konkursów o unijne dotacje w 2009 r., trafiły do prestiżowego grona zwycięskich projektów.
Ich tytuły mówią same za siebie: „Poszerzenie zakresu działalności Mostmarpal Sp. z o.o. w Zarzeczu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu wiertniczego”, oraz: „Wzrost konkurencyjności firmy Mostmarpal Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wykonywania pali fundamentowych”.

Nowatorska myśl techniczna inżynierów naszej firmy znalazła także uznanie w oczach ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasz projekt pod nazwą: „Most w 3 miesiące – wdrożenie rezultatów Inicjatywy Technologicznej I” otrzymał dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To właśnie wszechstronna innowacyjność przesądza o tempie oraz kierunku rozwoju firmy. Nie obawiamy się, w swojej branży, żadnych wyzwań i jesteśmy otwarci na każde zamówienie. Nawet najbardziej trudne technicznie oraz logistycznie zadania nie stanowią dla nas problemu. Stale tworzymy i wprowadzamy do oferty nowatorskie technologie udoskonalające głębokie fundamentowanie. Nasi pracownicy należą do grona cenionych twórców publikacji drukowanych w prestiżowych specjalistycznych czasopismach, uczestniczą także w seminariach oraz sympozjach, których głównym tematem są fundamenty głębokie.

Mostmarpal Sp. z o.o. należał do grona członków - założycieli Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, służącego m.in. jako forum wymiany myśli technicznej i doświadczeń, poprzez organizowanie tematycznych szkoleń oraz konferencji, a także wprowadzanie standardów certyfikowania wyrobów i usług w dziedzinie fundamentów palowych.

Nie zapominając o tym, skąd jesteśmy, włączamy się aktywnie w gminne oraz powiatowe przedsięwzięcia, związane z rozwojem regionalnym, ekologią, kulturą i edukacją.