dostacje UE

Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85

W ramach zadania wykonano pali wielkośrednicowe Ø 1200 mm o łącznej długości 1400 m

Zamawiający: Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce, ul. Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa

Okres realizacji robót: 07.2015-09.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy