dostacje UE


Nazwa realizacji
Typ rozwiązania
Technologia
Data realizacji

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z drogą powiatową nr 1427 wraz z rozbiórką i budową most i chodników w miejscowości Świnna

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600 i 800mm o łącznej długości 222,0 m

 

2017-12-05

Przebudowa mostu przez rzekę Brynica w Sosnowcu ul. Armii Krajowej

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm o łącznej długości 120,0 m

 

2017-12-04

Odwierty pod studnię G104 zlokalizowanej na terenie KWB Bełchatów

W ramach zadania wykonano odwiert o dł. 59 m wraz z zabudową rur palowniczych w głębokiej studni odwadniającej G104 zlokalizowanej na terenie KWB Bełchatów

 

2017-12-02

Wykonanie elementów konstrukcji stalowej podestów roboczych na potrzeby hali produkcyjnej w m. Rostock

Zamawiający: PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

Okres realizacji robót: 12.2017

2017-12-01

Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice

Realizacja robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej, MOST DROGOWY NA WYSOKOŚCI KM 10.128 LINII NR 91 (RZEKA SERAFA) - M 5 - Pale Wielk. Ø1000, L=11m z iniekcją podstawy

 

2017-11-08

Budowa nowego mostu wraz z korektą niebezpiecznego łuku, droga wojewódzka nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, m. Przetocznica

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm o łącznej długości 224,0 m

 

2017-11-07

Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km

W ramach zadania wykonano odwierty pionowego Ø1180mm/1000mm o łącznej długości 70,75 m przy użyciu rur osłonowych wyciąganych systemowych na potrzeby studni odwodnieniowych

 

2017-11-06

Przebudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowa w Wilamowicach na odcinku od km 0+155,96 do 0+688,00

Przebudowa drogi gminnej, ul. Ogrodowa w Wilamowicach na odcinku od km 0+155,96 do 0+688,00 - Etap II. Budowa przepustu skrzynkowego na potoku Wilamówka

 

2017-11-05

Rozbudowa DK 52 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu na pot. Cedron w m. Brody

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm w ilości 32 szt. o dł. po 8,0 m (łączna długość 256,0 m)

 

2017-11-04

Budowa łącznika drogi gminnej, ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach -Dziedzicach. Budowa muru oporowego

Budowa łącznika drogi gminnej, ul. Świerkowicka z drogą powiatową ul. Lipowska w Czechowicach -Dziedzicach. Budowa muru oporowego

2017-11-03

Przebudowa mostu Żernickiego we Wrocławiu

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 o łącznej długości 288,0 m

 

2017-11-03

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu DP nr 1439 S w km 8+407 w m. Rajcza w gminie Rajcza

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 8 szt. o dł. po 6,0 m (łączna długość 48,0 m)

 

2017-11-02

Budowa linii energetycznej Jasieniec - Pątnów 400 kV. Stanowiska NW3, NW4, NW12, NW13

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm i Ø800mm o łącznej długości 640,0 m

 

2017-10-04

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce na odcinku od miejscowości Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø400mm o łącznej długości 2201,0 m

 

2017-10-03

Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1416S Jeleśnia Mutne w km 0+461 w m. Mutne

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm o łącznej długości 57,0 m

 

2017-10-03

Rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych i przejazdu w bród oraz budowa nowego mostu drogowego w m. Golkowice na dz. Nr 369/4, 603/1, 637, 602, 573, 369/3, 369/5, 398

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 8 szt. o dł. po 5,0 m (łączna długość 40,0 m)

 

2017-10-03

Budowa hali na terenie firmy AJ Profibud Sp z o. o.

W ramach zadania wykonano 84 szt. pale pionowe CMC o średnicy Ø360mm o dł. po 12 m (łączna długość 1008,0 m)

 

2017-10-03

Budowa budynku hotelu z częścią sportowo-rekreacyjną ul. Podzamcze, Lublin, dz. nr 17/1, obr. 14, ark. 11

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 o łącznej długości 204,0 m

 

2017-10-03

Rozbudowa mostu i budowa nowego wraz z rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w m. Szczepanowice i Orłów. Rozbudowa DK 7

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 o łącznej długości 480,0 m

 

2017-10-03

Wykonanie odwiertów pod studnie wodociągowe na terenie m. Kobiernice

W ramach zadania wykonano odwierty pionowe Ø1800mm z dodatkowym wewnętrznym tymczasowym orurowaniem Ø1200mm w gruncie nieskalistym o łącznej długości 45,20 m oraz wbudowano elementy studni

 

2017-10-02

Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2024R Domaradz-Przysietnica w km 3+610

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm w ilości 2 szt. (łączna długość 13,0 m)

2017-10-02

Wykonanie odwiertów pionowych na potrzeby pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Jaworznie

Wykonanie odwiertów pionowych na potrzeby pompy ciepła w budynku mieszkalnym w Jaworznie

 

 

2017-10-02

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa - Ujazdy

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1422R Borek Stary – Błażowa - Ujazdy, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Strug w miejscowości Borek Stary w km 0+400 wraz z dojazdami w km od 0+311 do 0+452

2017-10-02

Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 270049 K w miejscowości Racławice w km 0 + 080

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm w ilości 8 szt. (łączna długość 56,0 m)

 

2017-10-01

Rozbudowa restauracji Panorama w budynku Hotelu Stok w Wiśle

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm w ilości 7 szt. o dł. po 6,4 m (łączna długość 384,0 m)

 

2017-10-01

Budowa mostu przez rzekę Ropa w miejscowości Klęczany w ciągu drogi krajowej nr 28 w km 182+996 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø800mm o łącznej długości 384,0 m

2017-10-01

Przebudowa linii 110kV Sobieski-Dwory/Libiąż-Dwory

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm w ilości 4 szt. (łączna długość 36,0 m)

2017-10-01

Budowa kładki dla pieszych na rzece Białej w km 12+510 zlokalizowanej w rejonie ul. Grażyńskiego w Bielsku-Białej

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

 

2017-10-01

Likwidacja kolizji trasy narciarskiej „Golgota” z drogą gminną do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu dla narciarzy

Likwidacja kolizji trasy narciarskiej „Golgota” z drogą gminną do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu dla narciarzy

2017-10-01

Budowa budynku pompowni wraz ze stacją transformatorową, rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku pompowni dla potrzeb stacji transformatorowej. Przebudowa fragmentu istniejącego budynku garażowo-magazynowego dla potrzeb stacji transformatorowej

Budowa budynku pompowni wraz ze stacją transformatorową, rozbudowa wraz z przebudową istniejącego budynku pompowni dla potrzeb stacji transformatorowej. Przebudowa fragmentu istniejącego budynku garażowo-magazynowego dla potrzeb stacji transformatorowej

2017-10-01

Przebudowa dolnego odcinka trasy narciarskiej Suche-Solisko poprzez budowę bezkolizyjnego placu z przebudową przejazdu dla narciarzy nad potokiem Malinów w Szczyrku

Przebudowa dolnego odcinka trasy narciarskiej Suche-Solisko poprzez budowę bezkolizyjnego placu z przebudową przejazdu dla narciarzy nad potokiem Malinów w Szczyrku

 

2017-10-01

Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego przez rzekę Uszwica w miejscowości Brzesko w ciągu drogi krajowej nr 75 w km 15+707 wraz z dojazdami i objazdem tymczasowym

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø800mm w ilości 48 szt. o dł. po 8,0 m (łączna długość 384,0 m)

 

2017-10-01

Rozbudowa istniejącego zakładu Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. w Bielsku Białej przy ul. Rudawka 83

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm w ilości 11 szt. o dł. po 6,0 m (o łącznej długość 66,0 m)

2017-10-01

Budowa dwóch mostów w m. Biały Dunajec w/c drogi krajowej nr 47 w km 29+837,27 na potoku Florynów i w km 30+893,65 na potoku Syposów

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 o łącznej długości 104,3 m.

2017-09-04

Budowa hali nr 4 oraz przebudowa i nadbudowa części budynku socjalnego w Bielsku-Białej przy ul. Szyprów 17

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm w ilości 15 szt. o dł. po 7,0 m (łączna długość 105,0 m)

 

2017-09-04

Przebudowa dwutorowej linii WN 110kV relacji Kawęczyn-Ząbki, Kawęczyn-Pustelnik

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 2 szt. (łączna długość 22,0 m)

2017-09-03

Wzmocnienie podtorza na odcinku linii kolejowej nr 91 Biadoliny-Tarnów

W ramach zadania wykonano kolumny przemieszczeniowe o średnicy Ø420mm, Ø360mm i Ø520mm o łącznej długości 32.790,50 m

2017-09-02

Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133)

Modernizacja odcinka Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 1,150 – 0,000 linii nr 134, km 15,810 – 29,110 linii nr 133) w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 o łącznej długości 99,0 m

 

2017-09-01

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269

W ramach zadania wykonano pale wiercone świdrem ciągłym w technologii CFA o średnicy Ø500mm o łącznej długości 5.157,98 m oraz pale wielkośrednicowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych o średnicy Ø800mm o łącznej długości 241,80 m

2017-09-01

Uporządkowanie nabrzeży rzeki Wisły – Skomunikowanie terenów rekreacyjnych – Rozbudowa ul. Sportowej w Ustroniu

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicach Ø300mm w ilości 27 szt. po 3,5 m (o łącznej długość 94,5 m)

2017-09-01

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn.: Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm w ilości 4 szt. (łączna długość 36,0 m)

2017-08-15

Budowa hali Prosperplast w Rybarzowicach

W ramach zadania wykonano pale w technologii CFA o średnicy Ø600mm w ilości 46 szt. o łącznej długości 316,0 m

 

2017-08-12

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 o łącznej długości 648,0 m.

 

2017-08-11

Wykonanie 71 szt. odwiertów pionowych dla potrzeb wykonania studni infiltracyjnych we Wrocławiu

Zamawiający: HYDROWIERT Kirschke & Skowron Sp. J., ul. 19 Stycznia 15, 97-400 Bełchatów

Okres realizacji robót: 08-12.2017

2017-08-10

Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Niewodnica wraz z dojazdami w m. Lewickie (gm. Juchnowiec Kościelny)

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 700 mm w ilości 22 szt. (łączna długość 507,0 m)

2017-08-09

Przebudowa mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w km 0+380 w m. Kamieniec Ząbkowicki

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm o łącznej długość 574,0 m

 

2017-08-08

Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd., oraz etap II odc. Leszno płd. (z węzłem) – Kaczkowo

W ramach zadania wykonano pale wiercone proste i ukośne w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 82 szt. o dł. po 13,0 m (łączna długość 1066,0 m)

2017-08-07

Przebudowa mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 20 szt. o dł. po 3,0 m (łączna długość 60,0 m)

 

2017-08-05

Przebudowa mostu w ciągu DP 1092 S w m. Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 28 szt. o dł. po 9,5 i 12,5 m

2017-08-01

Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 8 szt. o dł. po 11,0 m

2017-07-10

Magazyn przy istniejącej hali produkcyjnej w Kaniowie gm. Bestwina

W ramach zadania wykonano 12 szt. pali CFA Ø 400 mm, dł. po 4,0 m

2017-07-09

Posadowienie hali w Czańcu ul. Dworska 22

W ramach zadania wykonano 35 szt. pali CFA Ø600mm (30szt. * 7,0m; 5szt. * 8,0m razem 250,0m pala) wraz z badaniem ciągłości pali

Zamawiający: FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA PSZCZÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wielka Puszcza 10, 43-353 Porąbka

Okres realizacji robót: 07.2017

2017-07-08

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w m. Kolonowskie

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 12 szt. o dł. po 12,0 m

2017-07-05

Przebudowa ul. Targowej i Majora Hubala w Zwoleniu w ciągu drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń – Kroczów – Kazanów na odcinku długości 1,340 km

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm w ilości 4 szt. o dł. po 9,0 m

2017-07-02

Odwierty pod studnie G108 i A91 zlokalizowane na terenie KWB Bełchatów

W ramach zadania wykonano odwierty w rurach technicznych Ø 1800 mm/1500 mm o gł. 59 i 57 m, zabudowę kolumny rur wiertniczych Ø 1220 mm wewnątrz rur technicznych, wyciągnięcie rur technicznych z jednoczesną cementacją przestrzeni pomiędzy ociosem a rurami wiertniczymi

 

2017-07-01

Budowa kładki dla pieszych nad ul. Sandomierską w Radomiu

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm w ilości 18 szt. o dł. po 6,0 m (łączna długość 108,0 m)

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk, ul. Zientarskiego 1A, 26-600 Radom

Okres realizacji robót: 06-07.2017

2017-06-06

Przebudowa mostu nad ciekiem Psarski Potok w km 130+238 drogi krajowej nr 94 k/m Gać

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm o łącznej długości 96,0 m

2017-06-05

Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa. Wiaduktnad ul. Raciborską. Most nad rzeką Ćmielówką

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 24 szt. o dł. po 10,0 m

2017-06-02

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie kładki dla pieszych w km 685+650 nad drogą krajową nr 7 w m. Głogoczów

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 40 szt. o dł. po 13,0 m

2017-06-02

Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750-0+894,78 w Kamyku

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 800 mm o łącznej długości 725,40 m

2017-06-02

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową, hotelową i z garażem podziemnym przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie

W ramach zadania wykonano: pale CFA Ø800 mm w ilości 333 szt. o długości po 15m oraz pale wiercone zbrojone CFA Ø600mm w ilości 133 szt. o długości po 10m

2017-06-01

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej – Etap I i III

W ramach zadania wykonano 20 szt. pali CFA Ø 800 mm o łącznej długości 1160,0 m

2017-06-01

Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Mikołaja Kopernika w Świdnicy

W ramach zadania wykonano 6 szt. pali CFA Ø 800 mm o łącznej długości 48,0 m

2017-05-05

Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm o łącznej długość 2258,3 m

2017-05-01

Posadowienie ogrodzenia budynku mieszkalnego w Zakopanem

W ramach zadania wykonano 21 szt. pali CFA Ø 400 mm o łącznej długości 84,0 m

2017-04-09

Wykonanie robót żelbetowych w ramach budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu: Budowa upustu do Odry Miejskiej - wykop, rozkucie pali, chudy beton, obciążenia próbne pali, płyta komory rezerwowej

Wykonanie robót żelbetowych w ramach budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu: Budowa upustu do Odry Miejskiej - wykop, rozkucie pali, chudy beton, obciążenia próbne pali, płyta komory rezerwowej

 

2017-04-07

Budowa mostu na potoku Kopydło wraz z budową dojazdu i budową zjazdu (gm. Wisła).

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 8 szt. o dł. po 6,0 m

2017-04-06

Odbudowa mostu na potoku Bystry w Ratułowie

W ramach zadania wykonano 16 szt. mikropali Ø220mm dł. po 5,0m

2017-04-05

Budowa budynku mieszkalnego w Jaworzynce

W ramach zadania wykonano 10 szt. pali CFA Ø 400 mm o łącznej długości 44,0 m

2017-04-05

Wykonanie pali w Lipsku, Niemcy

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm w ilości 4 szt.

2017-04-03

Przebudowa Śląskiego Wesołego Miasteczka. Interactive Dark Ride

W ramach zadania wykonano pale (kolumny) przemieszczeniowe CMC o średnicy Ø520mm w ilości: 20szt.x6,5m + 89szt.x5,5,0m o łącznej długości 619,50m

Zamawiający: PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

Okres realizacji robót: 04.2017

2017-04-02

Wykonanie elementów konstrukcji stalowej dla obiektu Legendia Flower na terenie Wesołego Miasteczka w Chorzowie

W ramach realizacji wykonano konstrukcję stalową na potrzeby Wesołego Miasteczka w Chorzowie dla obiektu Legendia Flower.

 

2017-04-01

Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulicy Marsa – Żołnierska na odcinku: węzeł Marsa – granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93).

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: Ø 1000 mm w ilości 84 szt. oraz Ø 1200 mm w ilości 39 szt.

2017-03-31

Budowa estakady łączącej CH SERENADA z Al.T. Bora Komorowskiego w Krakowie

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: Ø 1500 mm w ilości o łącznej długość 253,80 m

2017-03-10

Posadowienie budynku szeregowego DEF w Wieliczce

W ramach zadania wykonano 86 szt. pali CFA Ø 600 mm

2017-03-06

Rozbudowa DW 981 na odc 100 km 3,720-4,200 w m Kąclowej wraz z niezbędną infrastrukturą w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową DW981, odc 100 km 3,880-4,010 w m Kąclowa, wariant V

W ramach zadania wykonano:

- pale CFA Ø 600 mm wykonywanych świdrem ciągłym CFA o łącznej długości 1.949,60 m

- pale Ø 1500 mm wiercone w rurze osłonowej wyciąganej o łącznej długości 192 m - pale proste

- pale Ø 1500 mm wiercone w rurze osłonowej wyciąganej o łącznej długości 345,20 m - pale ukośne

 

2017-03-02

Budowa linii dwutorowej 400 kV od stacji Czarna do stacji Polkowice

W ramach zadania wykonano 32 szt. pali CFA Ø 600 mm, dł. po 7,5 m

2017-01-03

Budowa mostu w ciągu ul. Piastowskiej w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: Ø 800 mm w ilości 18 szt.

2017-01-02

Budowa wyprowadzenia linii napowietrznej 110 kV Munina – Lubaczów do projektowanej stacji 110/15 kV Korczowa

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: Ø 1500 mm w ilości 25 szt. o łącznej długość 293,65 m oraz Ø 1800 mm w ilości 28 szt. o łącznej długość 357,80 m

 

2017-01-01