dostacje UE


Nazwa realizacji
Typ rozwiązania
Technologia
Data realizacji

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa, na odcinku Dębica - Sędziszów Małopolski w km 111,500 - 133,600

Realizacja została wykonana w ramach projektu - Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Przetarg 2.3. Obiekty inżynieryjne na szlaku Ropczyce - Sędziszów Małopolski

 

2016-12-31

Budowa trzech silosów na izoglukozę przy ul. Fabrycznej 8 w Kętach

W ramach zadania wykonano 12 szt. pali CFA Ø 500 mm

2016-12-01

Wykonanie 5 szt. odwiertów pionowych dla potrzeb wykonania studni infiltracyjnej we Wrocławiu

W ramach zadania wykonano odwiertu pionowego o łącznej długości całkowitej 60,0 m Ø 1500 mm wraz z zapuszczeniem rur osłonowych Ø 1000 mm oraz Ø 800 mm

2016-11-01

Budowa kładki dla pieszych nad DK 7 w m. Głogoczów w km 684+7202

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 18 szt.

2016-10-03

Posadowienie budynku przemysłowego WABCO LP1 we Wrocławiu

W ramach zadania wykonano 21 szt. pali CFA Ø 400 mm

2016-10-01

Budowa kładki dla pieszych na DK 7 w km 691+220 w m. Jawornik

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 26 szt.

2016-09-05

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 polegająca na budowie nowego wiaduktu w km 694,00+662,00 nad drogą krajową nr 7 w m. Myślenice

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 4 szt.

2016-09-04

Budowa mostu w km 46+153 w miejscowości Witowice Górne na rzece Białka w/c drogi krajowej nr 75.

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm w ilości 42 szt.

2016-09-03

Posadowienie hali przemysłowej w Gierałtowicach

W ramach zadania wykonano 56 szt. pali CFA Ø 400 mm

2016-09-01

Budowa mostu w ciągu DK75 w m. Tworkowa na rzece Tymówka

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm w ilości 44 szt. po 8,0 m o łącznej długość 352,0 m

Zamawiający: Skanska S.A., ul. Gen.J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Okres realizacji robót: 08.2016

2016-08-08

Przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu Drogi Krajowej nr 94, nad rzeką Drama w km 248+078 w m. Karchowice

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 16 szt.

2016-08-05

Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w m. Brody

W ramach zadania wykonano 10 szt. pali CFA Ø 600 mm

2016-08-04

Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej w Tychach

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 12 szt.

2016-08-02

Budowa mostu w ciągu DK 75 w km 75+050 na potoku Homerka w m. Frycowa

W ramach zadania wykonano 24 szt. pali Ø 1200 mm

2016-07-15

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Siedlce-Ujrzanów - stanowiska nr 202, 203, 210,

W ramach zadania wykonano 32 szt. pali CFA Ø 800 mm oraz 36 szt. Ø 600 mm

2016-07-14

Budowa Centrum Medycyny Estetycznej przy ul. Azaliowej w Bielsku-Białej

W ramach zadania wykonano 42 szt. pali CFA Ø 400 mm

2016-07-13

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Siedlce-Ujrzanów - stanowisko nr 8, 16, 17

W ramach zadania wykonano 16 szt. pali CFA Ø 800 mm oraz 32 szt. pali CFA Ø 600 mm

2016-07-12

Przebudowa mostu na rzece Nacyna w ciągu ulicy Raciborskiej w Rybniku

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm o łącznej długość 173,0 m

 

2016-07-11

Przebudowa mostu na ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim

W ramach zadania wykonano 32 szt. pali CFA Ø 400 mm

2016-07-10

Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 2+101 w miejscowości Łękawica

Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km 2+101 w miejscowości Łękawica

 

2016-07-02

Budowa odcinków linii 110kV Mielec Borek - Mielec WSK oraz Połaniec - Mielec Smoczka

W ramach zadania wykonano pale o średnicach Ø1800mm, Ø1500mm oraz CFA Ø1000mm

2016-07-01

Wykonanie odwiertów pionowych w rurze osłonowej wyciąganej w m. Niemica

W ramach zadania wykonano odwierty pionowe w rurze osłonowej wyciąganej o średnicy zewnętrznej Ø1500mm/ Ø1500mm w ilości: 2szt.x20,0m-25,0m

2016-06-09

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Siedlce-Ujrzanów (stanowiska nr 21 i 26)

W ramach zadania wykonano 32 szt. pali CFA Ø 800 mm o łącznej długości 360,0 m

2016-06-08

Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen.B. Ducha w Lublinie

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 72 szt.

2016-06-05

Przebudowa mostu na rowie bez nazwy w km 162+951 drogi krajowej nr 17 w m. Zamość Stary

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 600 mm

2016-06-04

Budowa hali Firmy PalettenWerk przy ul. Przemysłowej 219 w Jordanowie

W ramach zadania wykonano 28 szt. pali CFA Ø 600 mm

2016-05-31

Rozbudowa skrzyżowania ulic Lipnicka – Skowronków wraz z rozbudową mostu na Potoku Niwka w ciągu ulicy Lipnickiej w Bielsku-Białej

Zadanie obejmowało: budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, rozbiórkę istniejącego mostu, budowę nowego mostu żelbetowego o dł. 9,9 m, roboty regulacyjne w korycie potoku, przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej i teletechniczne

 

2016-05-30

Posadowienie budynków szeregowych w Szczyrku na ul. Modrzewiowej

W ramach zadania wykonano 24 szt. pali CFA Ø 600 mm

2016-05-04

Budowa mostu nad rzeką Wkrą w ciągu ul. Kraszewskiego w Nidzicy

W ramach zadania wykonano 20 szt. pali CFA Ø 500 mm

2016-05-03

Posadowienie maszyn w hali produkcyjnej w Bielsku-Białej

W ramach zadania wykonano 8 szt. mikropali TITAN 52/26

2016-05-02

Budowa ul. Racławickiej - etap III wraz z mostem przez Ślęzę

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm

2016-05-01

Rozbudowa ulicy Miłej na odcinku od ul. Olszówki do ul. Jaworowej wraz z przebudową mostu na potoku Olszówka w Bielsku-Białej

W ramach zadania wykonano: rozbiórkę istniejącego mostu, budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, budowę nowego obiektu mostowego

2016-04-07

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Siedlce-Ujrzanów

W ramach zadania wykonano 192 szt. pali CFA Ø 600 i 800 mm

2016-04-06

Przebudowa mostu w Dalborowicach na drodze nr 1504 gm. Dziadowa Kłoda

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 800 mm

2016-04-05

Budowa wiaduktu kolejowego nad drogą SAG - etap III

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1000 mm

2016-04-01

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm oraz pale pionowe Ø 600 mm wykonywane świdrem ciągłym CFA

2016-03-31

Wykonanie zabudowy rur palowniczych w 5 studniach odwadniających na terenie KWB Bełchatów

Zadanie obejmowało wiercenie za pomocą palownicy w rurach technicznych Ø 1500 mm i Ø 1220 mm

2016-03-04

Budowa nowego szpitala przy ul. Pola Lisickich 80 w Żywcu

W ramach zadania wykonano 652 szt. pali CFA Ø 600 mm

2016-03-03

Przebudowa mostu nad Młynówką w ciągu ul. Podkamycze w Balicach

W ramach zadania wykonano 20 szt. pali CFA Ø 400 mm, dł. po 8,0 m (łączna długość 160,0 m) wykonywanych świdrem ciągłym CFA

 

2016-03-02

Naprawa uszkodzonej kładki pieszo-jezdnej przez rzekę Leśniankę w m. Leśna

W ramach zadania wykonano niezbędną dokumentację projektową, wymianę uszkodzonego filara wraz z zabezpieczeniem i rektyfikacją ustroju nośnego, wzmocnienie pozostałych filarów poprzez wykonanie dodatkowych pali wierconych

 

2016-03-01

Budowa kanału ulgi Odra-Widawa

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: Ø 1000 mm o łącznej dł. 828,4 m, Ø 1200 mm o łącznej dł. 610,70 m, Ø 1200 mm z poszerzoną podstawą pala do Ø 1800 mm o łącznej dł. 752,0 m

Zamawiający: MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków

Okres realizacji robót: 10.2015-02.2016

2016-02-28

Przebudowa linii 110kV Chwałowice – szyb Marklowice w Rybniku, Stanowiska 13, 14 i 15

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej: Ø 800 mm w ilości 12 szt. o łącznej długość 104,0 m oraz Ø 1200 mm w ilości 4 szt. o łącznej długość 40,0 m

2016-02-04

Rozbudowa magazynu M1 na terenie BOLIX S.A. w Żywcu przy ul. Stolarskiej

W ramach zadania wykonano: fundament pod rozbudowę magazynu, posadzkę przemysłową, marki stalowe pod montaż konstrukcji hali, podjazd

 

2016-02-01

Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w miejscowości Skwierzyna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna w km 13+423

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 12 szt. o dł. po 10,0 m (łączna długość 120,0 m)

 

2016-01-04

Wykonanie otworów pionowych przy użyciu palownicy w rurze osłonowej wyciąganej dla KGHM Polska Miedź S.A.

W ramach zadania wykonano 2 otwory pionowe do głębokości 30 i 40 m w celu zabudowy rur okładzinowych. Miejsce realizacji: gmina Polkowice i gmina Rudna

 

2016-01-03

Przebudowa wiaduktu w ul. Chociebuskiej we Wrocławiu

W ramach zadania wykonano 50 szt. pali CFA Ø 800 mm o łącznej długości 634,0 m wykonywanych świdrem ciągłym CFA

 

2016-01-02