dostacje UE

Przebudowa mostu w kier. P. Strzałki w ciągu drogi gminnej dz. nr ewid.1568 w m. Braciejowa w km 0+080

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 500 mm w ilości 6 szt. o długości po 8,0 m (łączna długość 48,0 m)

Zamawiający: Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o. , ul. Górnicza 5B, 39-402 Tarnobrzeg

Okres realizacji robót: 11.2015-12.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy