dostacje UE

Budowa fundamentów słupów linii energetycznej 110 kV zasilającej podstacje trakcyjną Rylsk

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 4 szt. i  Ø 1800 mm w ilości 8 szt. (łączna długość pali Ø 1500 mm 23,0 m oraz pali Ø 1800 mm 77,5 m)

Zamawiający: Europoles Kromiss Sp. z o.o., ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa

Okres realizacji robót: 09.2015-10.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy