dostacje UE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E - ul. Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię

W ramach zadania wykonano pale wielkośrednicowe Ø 1000 mm w ilości 10 szt. po 9,0 m (łączna długość 90,0 m)

Zamawiający: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

Okres realizacji robót: 01.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy