dostacje UE

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów (stanowisko 198)

W ramach zadania wykonano 32 szt. pali CFA Ø 700 mm dł. po 11,0 m (razem 352 ,0 m) wykonywanych świdrem ciągłym CFA

Zamawiający: Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A., ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź

Okres realizacji robót: 01.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy