dostacje UE

Wykonanie pali dla posadowienia konstrukcji wsporczej pod oznakowanie drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała Żywiec

W ramach zadania wykonano 65 szt. pali wielkośrednicowych Ø 500 mm CFA (11 szt. po 3,0 m, 30 szt. po 3,5 m, 22 szt. po 4,0 m, 2 szt. po 4,5 m – łączna długość 235,0 m)

Zamawiający: WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

Okres realizacji robót: 04.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy