dostacje UE

Sulin - Muszyna - Żegiestów kładka współpracy i rozwoju pogranicza

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1200 mm w ilości 14 szt. o długości: 12 szt. x 8,0 m i 2 szt. z 7,0 m (łączna długość 110,0 m)

Zamawiający: Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz, ul. Szkolna 10B, 33-300 Nowy Sącz

Okres realizacji robót: 02.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy