dostacje UE

Przebudowa mostu na rzece Łopa w ciągu drogi gminnej nr 1100271 w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym oraz przebudowa odcinka niniejszej drogi

W ramach zadania wykonano 20 szt. pali Ø 1000 mm o długości po 10,0 m (łączna długość 200,0 m)

Zamawiający: Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Okres realizacji robót: 04.2015-05.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy