dostacje UE

Budowa kładki pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską z wykonaniem ścieżki rowerowej i chodnika, w kierunku ul. Gdańskiej w Lublinie

W ramach zadania wykonano pale CFA Ø 600 mm o łącznej długości 631,0 m

Zamawiający: BUDIMEX S.A. , ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Okres realizacji robót: 10.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy