BUDIMEX DROMEX S.A. Oddział Południowy w Krakowie ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków

Inwestycja z lat: 2004.09 - 2004.10

Budowa autostrady A2 Węzeł Dąbie – Wartkowice i Wartkowice – Emilia. Wykonano pale wiercone i formowane świdrem ciągłym CFA (FSC) Ø 520 mm - łączna dł. 1306 m. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy