dostacje UE

Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19

W ramach zadania wykonano pale wiercone w rurze osłonowej wyciąganej Ø 1500 mm w ilości 10 szt. o długości po 10,0 m (łączna długość 100,0 m)

Zamawiający: BUDIMEX S.A. , ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Okres realizacji robót: 09.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy