Fabryka Śrub Śrubena – Produkcja Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec

Inwestycja z lat: 2004.08 - 2004.10

Prace budowlane na hali produkcyjnej Fabryki Śrub Śrubena. 1. Wykonanie wanien żelbetowych do obróbki cieplnej (rob. przygot., obsługa geodez., wyk. wykopu wraz z wywozem urobku poza teren budowy, zabezp. istniejącej stopy z mikrofalami zbrojonymi rurą Ø 200 mm - 2 szt., cięcie płyty żelbetowej, kucie mechaniczne płyty żelbetowej, wyk. betonu podkładowego, wyk. płyt dennych, wyk. ścian żelbetowych, wyk. izolacji przeciwwilgociowych, prefabrykacja, dostawa i wbudowanie zbrojeń, wyk. zasypki fundamentów wraz z zagęszczeniem pospółką, uzupełnienie ubytków w istniejącej płycie, wyk. wylewki ze spadkiem podłużnym) 2. Wykonanie prac związanych z odkryciem oraz obcięciem stopy fundamentu słupa nośnego hali (roboty przygotowawcze, obsługa geodezyjna, wyk. wykopu wraz z wywozem urobku poza teren budowy, cięcie płyty żelbetowej, kucie płyty żelbetowej, prefabrykacja, dostawa i wbudowanie zbrojeń, rozkucie i poszerzenie istniejącej stopy). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy