Gmina Zembrzyce Zembrzyce 540

Inwestycja z lat: 2004.04 - 2004.04

Odbudowa drogi gminnej »Pod Sale« w Tarnawie Dolnej. Zakres robót: roboty ziemne i rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych), wykonano pale fundamentowe Ø 600 mm wiercone w rurach obsadowych wyciąganych – 176 mb, wykonano pale Ø 400 mm wiercone i formowane świdrem ciągłym CFA (FSC) – 187 mb, wykonanie kotew gruntowych, gabionów z siatek stalowych, betonowanie oczepów zwieńczających palisadę, drenaż zakryty i odkryty. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy