MONIZ DA MAIA SERRA & FORTUNATO EMPREITEIROS S.A. Oddział w Polsce

Inwestycja z lat: 2005.09 - 2005.09

Budowa drogi ekspresowej S-69 odcinek A-2 Węzeł Browar – Węzeł „Przybędza” km 23+145,00 – 28+010,64 dla obiektów mostowych W18 i W1. Wykonano pale wiercone w rurach obsadowych wyciąganych o średnicy Ø 1500 mm o łącznej dł. ok. 1860 m. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy