dostacje UE

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami

Zamawiający: Banimex Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin

Okres realizacji robót: 03.2015

1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy