Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. 14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 5, Oddział w Kętrzynie

Inwestycja z lat: 2005.06 - 2005.06

Budowa wiaduktu w m. Sztabin. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych – pionowe: 4 szt. Ø 500 mm o dł. 11 m (łączna dł. 44 m) i ukośne(150): 4 szt. Ø 1500 mm o dł. 13 m (łączna dł. 52 m). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy