Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. 14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 5

Inwestycja z lat: 2004.07 - 2004.07

Przebudowa mostu w m. Wielbark w ciągu drogi krajowej nr 57, km 102+502. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych Ø 1500 mm o dł. 8 m (łączna długość 32 mb) 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy