Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. ul. Wiśniowieckiego 138, 33-310 Nowy Sącz

Inwestycja z lat: 2003.10 - 2003.11

Przebudowa mostu przez rz. Kamienicę w Nowej Wsi. Wykonano pale fundamentowe Ø 800 mm wiercone w rurach obsadowych wyciąganych – 4 szt. (łączna dł. 29,60 mb). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy