Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice

Inwestycja z lat: 2004.06 - 2004.06

Budowa mostu Wronkówka Dolna w Bieńkówce. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych Ø 600 mm (łączna dł.- 40 mb) oraz dokonano rozbiórki istniejącego mostu. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy