Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. ul. Kniaziewicza 19, 50-950 Wrocław, Zakład Mostowy ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice

Inwestycja z lat: 2005.10 - 2005.10

Budowa wiaduktu w ciągu drogi nr 416, nad torem kolejowym w m. Bernacice k. Głubczyc. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych – 64 szt. Ø 600 mm o dł. po 6 m (dł. łączna 384 m). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy