Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice

Inwestycja z lat: 2003.10 - 2003.11

Posadowienie mostu na potoku Jeżowskim w m. Panoszów. Wykonano pale wiercone i formowane świdrem ciągłym CFA (FSC) Ø 750 mm o dł. po 7,10 m - 28 szt. (łączna dł. 198,80 mb). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy