Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Asnyka 32, 40-696 Katowice

Inwestycja z lat: 2004.12 - 2004.12

Budowa mostu na potoku Zelczynka w miejscowości Zelczyna w km 96+937 w ciągu DK nr 44. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych Ø 1200 mm – 8 szt. o dł. po 12,0 m (łącznie 96 mb). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy