SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Krakowie, ul. Tyniecka 18, 30-323 Kraków

Inwestycja z lat: 2005.08 - 2005.09

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu z przebudową koryta i międzywala Odry od km 150+600 – 153+600 wraz z budową obiektów towarzyszących. Wykonano pale wiercone i formowane świdrem ciągłym CFA (FSC) Ø 400 mm - 38 szt. o dł. 5,70 m. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy