SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Mostowego w Skoczowie 43-430 Skoczów,ul. Zawiśle 68

Inwestycja z lat: 2005.04 - 2005.05

Budowa Drogi Obwodowej Miasta Pilzna - wiadukt w ciągu ul. Kraszewskiego w km 0+221,63. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych Ø 1500 mm – 12 szt., o dł. od 20 m do 24 m (łącznie ok. 264 m). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy