SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Mostowego w Skoczowie 43-430 Skoczów,ul. Zawiśle 68

Inwestycja z lat: 2005.05 - 2005.06

Budowa etapowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek C1: Milówka – Szare km 35+612,00 + km 38+479,00 wraz z estakadą i przebudową drogi powiatowej nr 04348 oraz usunięcie wszelkich występujących tam usterek. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych Ø 1200 mm i Ø 600 mm dla podpory F obiektu nr 23. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy