SKANSKA S.A. Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Inwestycja z lat: 2005.03 - 2005.03

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu z przebudową koryta i międzywala Odry od km 150+600-153+600 wraz z budową obiektów towarzyszących. Wykonano pale fundamentowe wiercone w rurach obsadowych wyciąganych Ø 1000 mm (11 szt., dł. 5 m) i Ø 800 mm (2 szt., dł. 9 m). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy