Zakład Budownictwa Mostowego 3 Sp. z o.o. ul. Jesionowa 40, 50-504 Wrocław

Inwestycja z lat: 2003.12 - 2004.01

Budowa mostu nad rz. Kaczawą w ciągu Obwodnicy Zachodniej m. Legnicy. Wykonano pale fundamentowe Ø 1200 mm wiercone w rurach obsadowych wyciąganych – 24 szt. o dł. po 8,0 m. 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy