Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej JAZ, ul. Rolnicza 2, 59-216 Kunice

Inwestycja z lat: 2003.03 - 2003.04

Budowa mostu w ciągu drogi nr 8 w km 312+392 na odcinku Mirków – Długołęka. Wykonano pale fundamentowe w rurach obsadowych wyciąganych Ø 1000 mm - 16 szt. o dł. po 10,5 m (łączna dł. 168 mb). 1 2

Galeria typ rozwiązania - lista

    Galeria technologia - lista

    « powrót do listy